Ta witryna używa plików "cookies" - niewielkich porcji informacji, pamiętanych na komputerze użytkownika.
Nasze "cookies" przechowują jedynie informacje służące usprawnieniu działania serwisu
- żadnych danych osobowych ani innych, chronionych prawem.
Informacje

Studium Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej, organizowane przez Zakład Geodezji i Geoinformatyki - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, uwzględnia bieżące i planowane potrzeby w uzupełnianiu programów studiów w zakresie informatyzacji zarządzania z wykorzystaniem najnowszych technik pozyskiwania, tworzenia i przetwarzania danych przestrzennych (w tym: fotogrametria cyfrowa i teledetekcja, pozycjonowanie satelitarne, monitorowanie obiektów i zjawisk w czasie rzeczywistym, multimedialne środki przekazu informacji).

Program Studium, ukierunkowany jest głównie na aktualne i planowane potrzeby zakładów przemysłowych i administracji publicznej, usługi i bezpieczeństwo publiczne, jak również na rozwój nowoczesnych technik pozyskiwania i dostępu do informacji. Realizowany jest przez specjalistów GIS, geodezji, fotogrametrii, informatyków i urbanistów uczelni wrocławskich (głównie Politechniki i Uniwersytetu Przyrodniczego), uczelni krajowych oraz specjalistów z krajowych i zagranicznych firm komercyjnych.

Szczególne miejsce w programie studium mają zagadnienia strategii budowy wraz z oceną ekonomiczną inwestycji GIS, zarządzanie projektami inżynierskimi oraz inżynieria internetowa.

Dodatkowe informacje dotyczące studium można uzyskać:

 • pocztą elektroniczną, wysyłając pytanie na adres: gis@pwr.edu.pl
 • telefonicznie: (71) 320-48-62


Program ramowy

Tematyka zajęć pierwszego semestru:

 1. Podstawy Systemów Informacyjnych i Geoinformacyjnych:
  • podstawowe pojęcia i definicje: architektura systemów, systemy operacyjne, sieci komputerowe, struktura systemów informacyjnych
  • systemy SIP/SIT/GIS, zastosowania.
 2. Systemy Map Numerycznych:
  • teoretyczne i praktyczne wiadomości dotyczące metod pozyskiwania danych do budowy i aktualizacji map numerycznych (w tym metody kartograficzne, fotogrametryczne i satelitarne)
  • budowa map numerycznych w środowisku CAD/GIS oraz programów wspomagających
  • budowa numerycznych modeli terenu (NMT)
  • struktury map numerycznych
  • zarządzanie zasobami map numerycznych
  • standardy budowy map numerycznych
 3. Systemy Zarządzania Bazami Danych:
  • rodzaje i modele baz danych
  • charakterystyka języka SQL
  • relacyjne bazy danych
  • bezpieczeństwo, dostęp i zarządzanie bazami danych
  • inżynieria internetowa

Drugi semestr to przede wszystkim praktyczne zajęcia z budowy i obsługi systemów bazodanowych. Wykonywane są przykładowe projekty GIS do wspomagania zarządzania i planowania działalności administracyjnej i gospodarczej. Realizowane są również tematy z zakresu strategii budowy i zarządzania projektami geoinformacyjnymi dla administracji i zakładów przemysłowych. Zagadnienia praktyczne z inżynierii internetowej (HTML, XML, serwisy internetowe, WEB GIS). Program drugiego semestru obejmuje również napisanie pracy dyplomowej oraz jej publiczną obronę.

Program drugiego semestru obejmuje zagadnienia:

 1. Budowa systemów geoinformacyjnych w zakresie:
  • katastru nieruchomości
  • planów zagospodarowania przestrzennego
  • monitorowania i ochrona środowiska
  • sieci uzbrojenia terenu
  • inne (w uzgodnieniu z uczestnikami Studium)
 2. Systemy analiz przestrzennych:
  • modelowanie obiektów i zjawisk przyrodniczych
  • formułowanie zapytań w SQL
  • przestrzenne modelowanie zmienności warstw powierzchniowych (modelowanie struktur geologicznych, modelowanie przestrzenne)
  • wizualizacja analiz przestrzennych
  • GIS statystyczny, GIS wirtualny
  • projektowanie i symulowanie zjawisk hydrogeologicznych i geotechnicznych
 3. Standaryzacja i strategia budowy systemów geoinformacyjnych
  • systemy krajowe, regionalne i lokalne
  • uwarunkowania prawne dotyczące struktur baz danych
  • standaryzacja w zakresie informacji przestrzennej, jakości danych i organizacji projektów GIS
  • integracja systemów
  • interfejsy baz danych i GIS
  • strategia budowy systemów
  • analiza ekonomiczna inwestycji GIS

Kierownik Studium
dr inż. Wojciech MilczarekProgram SZCZEGÓŁOWY
Semestr I PDF
zjazd tematyka liczba godzin
i forma
I
(sobota)
Otwarcie, tematy organizacyjne.
Podstawy GIS: podstawowe definicje i zasady,
kierunki budowy systemów GIS, struktura systemów.
3W
Podstawy systemów informatycznych: architektura systemów , systemy operacyjne, sieciowe systemy informacyjne. 3W
I
(niedziela)
Metody pozyskiwania danych do budowy i aktualizacji map numerycznych i NMT. 3W
Podstawy GPS (RTK, DGPS) 3W
II
(sobota)
Podstawy baz danych. 4W
Relacyjne bazy danych: MySQL, Oracle. 2W
II
(niedziela)
Relacyjne bazy danych: MySQL, Oracle. 6L
III
(sobota)
Pozyskiwanie danych przestrzennych przy użyciu tachimetrów elektronicznych, GPS oraz naziemnego skaningu laserowego. 6T
III
(niedziela)
Opracowanie wyników naziemnego skaningu laserowego. 6L
IV
(sobota)
INSPIRE: standardy, integracja, usługi. 3W
Standardy organizacyjne i prawne IIP znajdujące się w zasobie geodezyjnym.
Integracja danych przestrzennych.
3W
IV
(niedziela)
Średnioskalowe numeryczne mapy topograficzne i tematyczne. 3W
Kartografia tematyczna. 3W
V
(sobota)
Fotogrametria cyfrowa - opracowanie ortofotomapy i NMT. 2W
Fotogrametria cyfrowa - opracowanie ortofotomapy i NMT. 4L
V
(niedziela)
Układy współrzędnych, transformacje. 3W
Układy współrzędnych, transformacje. 3L
VI
(sobota)
Podstawy analiz przestrzennych w GIS i wprowadzenie do ArcGIS. 4W
Wprowadzenie do ArcGIS. 2L
VI
(niedziela)
Wprowadzenie da ArcGIS. 3L
Analiza i prezentacja danych statystycznych w środowisku GIS. 3L
VII
(sobota)
Edycja danych przestrzennych w środowisku ArcGIS. 3L
Geoodniesienie danych rastrowych. 3L
VII
(niedziela)
Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych. 3L
Case study. Wprowadzenie do ModelBuilder. 3L
VIII
(sobota)
Interpolacja dyskretnych danych przestrzennych.
Wprowadzenie do analiz geostatystycznych.
6L
VIII
(niedziela)
ArcGIS - animacje. 3L
ArcGIS - modele 3D. 3L
Semestr II PDF
zjazd tematyka liczba godzin
i forma
I
(sobota)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 3W
Kataster nieruchomości. 3W
I
(niedziela)
Budowa systemów GIS w środowisku AutoCad Map 3D. 6L
II
(sobota)
Język HTML, standardy wymiany danych: XML
Serwisy internetowe.
6W
II
(niedziela)
MySQL z PHP i HTML. 6L
III
(sobota)
Formatowanie dokumentów XML. 3L
Elementy HTML i XML. 3L
III
(niedziela)
Zarządzanie projektami inżynierskimi. 4W
Zarządzanie projektami inżynierskimi. 2L
IV
(sobota)
Ocena efektywności inwestycji geoinformacyjnej. 3W
GIS z wykorzystaniem oprogramowania OS. 3W
IV
(niedziela)
QGIS - budowa projektów GIS. 6W
V
(sobota)
Multimedia. 6L
V
(niedziela)
Mapserver, Openlayers. 6W
VI
(sobota)
Portale mapowe oparte na wolnym oprogramowaniu. 6L
VI
(niedziela)
Seminarium dyplomowe. 6S
formy zajęć: W - wykład, L - pracownia komputerowa, T - zajęcia terenowe, S - seminarium


Zapisy

Informujemy, że przyjmujemy zapisy na XVIII edycję studium:
 • czas trwania: dwa semestry,
 • zajęcia odbywają się w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu
  • w soboty - od 12.00 do 17.30
  • w niedziele - od 8.30 do 13.30
 • opłata: 2600 złotych/semestr.
Termin rozpoczęcia nowej edycji: marzec 2018
Zainteresowanych prosimy o przesłanie danych umieszczonym poniżej formularzem już teraz.
Ekran wyświetlony po wysłaniu zgłoszenia jest potwierdzeniem rejestracji.

imię
nazwisko
wykształcenie
praca:
email:
kontakt
korespondencja
pozostaw to pole PUSTE
  
użytkownik hasło